MORSEOVA ABECEDA


  A • ▬ 
  B ▬ • • •  
  C ▬ • ▬ •  
  D ▬ • •  
  E •  
  F • • ▬ •  
  G ▬ ▬ •  
  H • • • •  
  I • •  
  J • ▬ ▬ ▬  
  K ▬ • ▬  
  L • ▬ • •  
  M ▬ ▬  
  N ▬ •  
  O ▬ ▬ ▬  
  P • ▬ ▬ •  
  Q ▬ ▬ • ▬  
  R • ▬ •  
  S • • •  
  T ▬  
  U • • ▬  
  V • • • ▬  
  W • ▬ ▬  
  X ▬ • • ▬  
  Y ▬ • ▬ ▬  
  Z ▬ ▬ • •  
  1 • ▬ ▬ ▬ ▬  
  2 • • ▬ ▬ ▬  
  3 • • • ▬ ▬  
  4 • • • • ▬  
  5 • • • • •  
  6 ▬ • • • •  
  7 ▬ ▬ • • •  
  8 ▬ ▬ ▬ • •  
  9 ▬ ▬ ▬ ▬ •  
  0 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬  
  • (tečka) • ▬ • ▬ • ▬  
  , (čárka) ▬ ▬ • • ▬ ▬  
  ; (středník) ▬ • ▬ • ▬ •  
  ? • • ▬ ▬ • •  
  / ▬ • • ▬ •  
  = ▬ • • • ▬  
  + • ▬ • ▬ •  
  ( ▬ • ▬ ▬ •  
  ) ▬ • ▬ ▬ • ▬  
  & • ▬ • • •  
  : ▬ ▬ ▬ • • •  
  ▬ (pomlčka) ▬ • • • • ▬  
  _ (podtržítko) • • ▬ ▬ • ▬  
  " • ▬ • • ▬ •  
  $ • • • ▬ • • ▬  
  @ • ▬ ▬ • ▬ •       Níže je uvedena pomocná tabulka, která usnadňuje čtení znaků Morseovy abecedy. Šedá políčka tabulky označují tečku, bílá políčka tabulky označují čárku. Při luštění pak čteme v tabulce zleva doprava:
     například .--- - první je tečka, to znamená první šedivé pole v prvním sloupci tabulky, další tři znaky jsou čárka, tedy najdeme ve stejném řádku bílá políčka ve druhém a třetím a čtvrtém sloupci. Pokud jsme to dělali správně, dopracovali jsme se k písmenu J.
     Další příklad -.. - první je čárka, to znamená první bílé pole v prvním sloupci tabulky, další dva znaky jsou tečka, tedy najdeme ve stejném řádku šedivá políčka ve druhém a třetím sloupci. Pokud jsme to dělali správně, dopracovali jsme se k písmenu D.
     A ještě jeden příklad .--. - první je tečka, to znamená první šedivé pole v prvním sloupci tabulky, další dva znaky jsou čárka, tedy najdeme ve stejném řádku bílá políčka ve druhém a třetím sloupci a poslední znak je tečka, takže najedeme bílé políčko ve čtrtém sloupci. Pokud jsme to dělali správně, dopracovali jsme se k písmenu P.

Pomůcka pro snažší přečtení Morseovy abecedy