SW (KV) RADIO


Krátké vlny mají rozsah 3–30 MHz (100–10 m).
Tzv. komunikační přijímače vybavené možností příjmu KV umožňují poslech celého rozsahu bez mezer, tedy nejen vysílání krátkovlnných rozhlasových stanic, ale i radioamatérské vysílání, časové signály, meteorologické vysílání či námořní a leteckou komunikaci.
Pro poslech používám především JRC NRD 535G a Yaesu FT-950.

kHz Stanice Jazyk Země